SLECHT NIEUWS: Recreatieverbod tot nader order

SLECHT NIEUWS: Bij de visuele controle onze vijver door het Agentschap Zorg en Gezondheid, een controle die trouwens meerdere keren per maand gebeurt en waar er naast visuele ook laboratorische testen worden uitgevoerd, werd er een verdachte ernstige bloei van potentieel toxische cyanobacteriën of cyanobacteriën vastgesteld. In de volksmond wordt dit ‘blauwalgen’ genoemd. Het agentschap geeft het advies om alle watersporten te verbieden, en advies dat door Stad Mechelen ongetwijfeld zal omgezet worden in een recreatieverbod. Dit betekent helaas dat alle watersporten vanaf heden niet meer toegelaten zijn en dit totdat het recreatieverbod wordt opgeheven. Dit verbod zal ook kenbaar gemaakt worden door een groot bord ‘recreatieverbod’ dat vermoedelijk woensdag door de lokale overheid zal geplaatst worden.

Dit fenomeen doet zich, op onze vijver, om de 2 a 3 jaar wel eens voor en over het algemeen verdwijnt deze drijflaag vrij snel (enkele dagen). Er zijn helaas ook andere vijvers waar het jaarlijks en voor enkele weken ‘prijs’ is.

Zowel wij als het Agentschap Zorg en Gezondheid volgen de situatie op de voet en wij houden jullie zeker op de hoogte van de ontwikkelingen in deze zaak.

Schrijf je snel in voor de aspirant-initiatorcursus!

Ben je 16 jaar of ouder? Heb je reeds enige ervaring met wind en watersport en wil je graag lesgeven?

Schrijf je dan zeker in voor de aspirant-initiatorcursus zwaardboten en surfen op 13-14 juni bij Aan de Plas in Brugge.

Meer info over de toelatingsvoorwaarden en de cursus vind je hier (https://bit.ly/2UlVgYs).

Word initiator Windsurfen!

Samen met de Vlaamse Trainersschool (VTS) organiseert WWSV dit jaar nog enkele initiatoropleidingen voor zowel kitesurfen, windsurfen en als zwaardboten.

Start met lesgeven aan beginnende en/of recreatieve sporters (jongeren, adolescenten en volwassenen) op clubniveau en groei uit tot een echte trainer!

Meer info vind je hier (https://bit.ly/3eZNn2P) of op de website van de VTS (https://bit.ly/3eZNn2P).

Zomer-Surf-Kampen 2020: MB van 5 juni geeft een GO!

GOED NIEUWS OM HET WEEKEND AF TE SLUITEN: Net zoals elk jaar organiseren we ook deze zomer 4 Zomer-Surf-Kampen. Echter, gezien de huidige #covid19 situatie was het nog lang niet zeker of deze effectief konden doorgaan. Het Ministrieel Besluit (MB) van 5 juni zorgde gelukkig voor de bevestiging: De zomerkampen kunnen doorgaan. Uiteraard zullen er enkele extra maatregelen dienen genomen te worden maar daarover later meer.

De club zal openen vanaf donderdag 21 mei 2020 met aangepaste openingsuren

Na het lange wachten zal vanaf donderdag 21 mei 2020 onze club opnieuw openen, dit, tot nader order met aangepaste openingsuren. Het spreekt voor zich dat we dit zo veilig mogelijk willen laten verlopen, zowel voor jullie maar ook voor onze eigen vrijwilligers. Hoe gaan we dit aanpakken, wel, zo gaan we dit aanpakken.

Lees de documenten hieronder zeer goed want deze bevatten de noodzakelijke info waar éénieder zicht aan dient te houden.

Afspraken Covid19 WSC Alleman: link
Protocol pleziervaart tem 7 Juni 2020: link

COVID-19 UPDATE: Belangrijk bericht ivm opening club

Beste leden, gezien verhuur van materiaal nu officiëel is toegestaan leggen wij vandaag en morgen de laatste hand aan de voorbereidingen om onze club opnieuw te kunnen open stellen. Vermits we dit, uiteraard, zo veilig mogelijk willen laten verlopen, zowel voor de huurder als voor onze eigen vrijwilligers, zijn er nog bepaalde zaken in bestelling die we, hopelijk begin van de week zullen ontvangen. Zonder deze materialen kunnen wij de verhuur helaas nog niet toestaan en blijft de club ook dit weekend nog gesloten. Onze leden zijn met eigen materiaal, uiteraard, steeds welkom. Onze richtdatum om de club opnieuw te openen is nu donderdag, 21 mei mits aangepaste openingsuren van 13.00u tot 17.00u. Dank voor Uw begrip in deze uitzonderlijke tijden.

COVID-19 UPDATE: Zeilen, surfen, golf- en kitesurfen en zeilwagenrijden zijn vanaf 4 mei toegelaten

Zeilen, surfen, golf- en kitesurfen en zeilwagenrijden zijn vanaf 4 mei toegelaten gezien je deze outdoor kan uitoefenen zonder dat er fysiek contact is met elkaar. Verhuur of verkoop van materiaal wordt niet toegestaan, U kunt dus enkel het water op met Uw eigen materiaal. Competitie en wedstrijden worden evenmin niet toegestaan, net als (prive)lessen.


De basisregels van social distancing moeten altijd gerespecteerd worden, en uiteraard ook de nodige handhygiëne vóór en na het sporten.


Zich verplaatsen naar de club is vanaf 4 mei toegestaan. Na de uitoefening van de activiteiten is de terugkeer naar huis verplicht. Mogen wij U vragen Uw lidkaart steeds mee te nemen indien U zich naar de club verplaatst? Tot nader bericht blijft onze club gesloten maar het watervlak is toegankelijk voor onze leden.


Geldigheid : Deze regels zijn geldig vanaf 4 mei tot en met 10 mei 2020. Zij kunnen worden aangepast aan nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad in functie van het verloop van de Covid-19 pandemie

COVID-19 UPDATE: Samen voor een #safestart

Beste watersporter

Na een week van onduidelijkheid hier nieuws over de opstart watersport in fase 1.

WWSV heeft deze week op alle niveaus getracht de nodige antwoorden te krijgen op veel praktische vragen; 

Er is al zekerheid dat lokaal sporten mogelijk zal zijn vanaf 4 mei, maar over langere verplaatsingen naar de sportclub is nog onzekerheid 
(zullen deze worden aanzien als essentieel?).

In navolging van het algemeen document van de FOD Mobiliteit, verwachten we deze duidelijkheid in het komende Ministerieel besluit. 
In afwachting delen we graag met jullie hoe wij samen met de clubs de opstart veilig willen organiseren.

Waar de clubs en jachthavens de nodige maatregelen en voorzorgen nemen, zijn er ook heel wat richtlijnen die jullie als sporter kunnen nemen om de veiligheid te verzekeren.

Leer verder op: https://www.wwsv.be/nl/safestart