Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden website WINDSURFCLUB ALLEMAN VZW (www.wsc-alleman.be)

Intellectuele eigendomsrechten
U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van WSC ALLEMAN VZW
De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd.
Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WSC ALLEMAN VZW verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is.
Sommige namen, symbolen of logo’s op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.
Als WSC ALLEMAN VZW u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaart u WSC ALLEMAN VZW tegen aanspraken van derden.

 

Aanbrengen van een hyperlink naar een website beheerd door WSC ALLEMAN VZW
U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de WSC ALLEMAN VZW website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van WSC ALLEMAN VZW-website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van WSC ALLEMAN VZW. U kunt uw verzoek sturen naar de info@wsc-alleman.be.

 

Links naar websites beheerd door derden
De WSC ALLEMAN VZW-website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. WSC ALLEMAN VZW controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. WINDSURFCLUB ALLEMAN kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat WSC ALLEMAN VZW en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat WSC ALLEMAN VZW de informatie op deze websites goedgekeurd heeft of zich ermee akkoord verklaart.

 

Verplichtingen inzake deelname aan discussiegroepen
Discussiegroepen zijn plaatsen op het internet waar u een bericht of vraag naartoe stuurt en waar iedereen met dezelfde interesse het bericht of de vraag kan lezen en beantwoorden.
U mag alleen geoorloofde, persoonlijke en niet-commerciële berichten en informatie versturen en ontvangen. In discussiegroepen moet de informatie ook relevant zijn voor de betrokken discussiegroep.
Onrechtmatige uitlatingen zijn niet toegestaan: uitlatingen die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, uitlatingen die discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn of op een andere manier inbreuk plegen op de rechten van anderen,…
U mag geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd worden, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie ervan op de website. In elk geval vrijwaart u WSC ALLEMAN VZW tegen alle aanspraken van derden. De bestanden die u verstuurt mogen geen virussen bevatten, geen technische onvolmaaktheden vertonen en de werking van computers, servers en dergelijke niet schaden.
WSC ALLEMAN VZW kan zonder kennisgeving berichten of vragen voor een discussiegroep van zijn websites weren, als ze niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden.
WSC ALLEMAN VZW kan u ook zonder kennisgeving de toegang tot een discussiegroep ontzeggen als u zich niet houdt aan deze voorwaarden. WSC ALLEMAN VZW hoeft zijn weigering niet te motiveren.
Als deelnemer aan een discussiegroep accepteert u dat WSC ALLEMAN VZW uw naam en e-mailadres mag vermelden op de webpagina van de discussiegroep. U mag de vermelde e-mailadressen niet verzamelen en gebruiken voor commerciële of andere wettelijk niet geoorloofde doeleinden (zoals spamming, laster en stalking).
WSC ALLEMAN VZW is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de activiteiten in de discussiegroepen, noch voor het gebruik dat derden van de op de discussiegroepen vermelde e-mailadressen zouden maken.

 

Aansprakelijkheid van WSC ALLEMAN VZW
De informatie op de WSC ALLEMAN VZW-website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. WSC ALLEMAN VZW streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de website toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan WSC ALLEMAN VZW hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

 

Problemen kunt u steeds melden via info@wsc-alleman.be.