SLECHT NIEUWS: Recreatieverbod tot nader order

SLECHT NIEUWS: Bij de visuele controle onze vijver door het Agentschap Zorg en Gezondheid, een controle die trouwens meerdere keren per maand gebeurt en waar er naast visuele ook laboratorische testen worden uitgevoerd, werd er een verdachte ernstige bloei van potentieel toxische cyanobacteriën of cyanobacteriën vastgesteld. In de volksmond wordt dit ‘blauwalgen’ genoemd. Het agentschap geeft het advies om alle watersporten te verbieden, en advies dat door Stad Mechelen ongetwijfeld zal omgezet worden in een recreatieverbod. Dit betekent helaas dat alle watersporten vanaf heden niet meer toegelaten zijn en dit totdat het recreatieverbod wordt opgeheven. Dit verbod zal ook kenbaar gemaakt worden door een groot bord ‘recreatieverbod’ dat vermoedelijk woensdag door de lokale overheid zal geplaatst worden.

Dit fenomeen doet zich, op onze vijver, om de 2 a 3 jaar wel eens voor en over het algemeen verdwijnt deze drijflaag vrij snel (enkele dagen). Er zijn helaas ook andere vijvers waar het jaarlijks en voor enkele weken ‘prijs’ is.

Zowel wij als het Agentschap Zorg en Gezondheid volgen de situatie op de voet en wij houden jullie zeker op de hoogte van de ontwikkelingen in deze zaak.